Litúrgia

La litúrgia no és només el conjunt d’uns ritus, d’unes formes, d’unes maneres… sinó més aviat el donar sentit i vida aquests ritus i aquestes formes. Així és com la litúrgia ens porta a viure i aprofundir la fe.

Una l’altra definició de litúrgia més enriquidora i amb més sentit és la que podem llegir en la Constitució “Sacrosantum Concilum”. Diu així: “La litúrgia és el cim vers el qual tendeix tota l’activitat de l’església, i, la vegada, és la font d´on prové tota la seva força”. És el “cim” de l’acció de l’església en quant que aquesta acció tendeix, com a fi últim, a la glorificació de Déu, i és ensems, “la font de la seva força” en quan que aquesta acció es nodreix de la virtut de l’Esperit sant present en tota celebració litúrgica. La commemoració litúrgica no és mi un simple “record”. Aplegats en assemblea, no venim a celebrar maquinalment les paraules de Jesús, no recordem simplement la seva mort i resurrecció sinó que fem novament present, actualitzem el seu pas de mort a vida. El misteri pasqual que celebrem cada diumenge i més intensament cada any, el fem present ara i aquí, quan ens reunim per celebrar l’eucaristia.

Fonamentant-se en aquest principis bàsics, aquest grup, tracta de reunir, coordinar i tirar endavant els diferents actes litúrgics de la Comunitat eclesial. I preparar també les celebracions especials, més rellevants de l’any litúrgic com és ara l´Advent-Nadal, Quaresma-Pasqua i festa major.

Horaris de missa

Feiners de dilluns a divendres 9.30h

Dissabte 20h

Diumenge 10h i 12h


Contacte

santfeliu271@arqbcn.cat

Plaça de l’Ajuntament, 13

93 555 23 91


Enllaços

Arquebisbat de Barcelona

Evangeli del dia


caCatalà